sábado, 29 de diciembre de 2012

Editar imatges amb Gimp i Paint.net

Després de probar amb molts programes i de mirar molts de tutorials n’he trobat dos que expliquen com tallar de forma acurada una imatge amb el gimp i ens informen de amb quin format hem de desar les imatges per a que el fons es vegi transparet.

Esper que vos sigui d’utilitat.I l’altre:

domingo, 16 de diciembre de 2012

En la seva justa mida.


“De poco sirve que un profesor diga qué es lo que se está haciendo mal con los computadores y la Internet. Lo que realmente importa es lo que él hace. Por lo tanto, el desafío para los educadores es apropiarse de los nuevos medios, dominarlos, y sacar de ellos todo el provecho posible en función del desarrollo personal y grupal de sus alumnos”.

sábado, 15 de diciembre de 2012

Comunicació dins i fora de l'escola.

Realment, aquest és un tema complicat, doncs des del meu punt de vista necessita que es cregui en uns valor bàsics, com són l’escolta, el compartir, l’argumentació i l’acceptació de les diferents idees. Ja que sense aquest valor no pot haver comunicació en ambdós sentits.
Ara si volem fer això mitjançant les TIC ens hem de plantejar quines són les característiques dels agents que estaran implicats en aquesta comunicació, en altres paraules, hem de saber com són els subjectes per poder introduir aquest nou tema. Així hauríem de esbrinar quines són les habilitats relacionades amb les TIC de l’equip docent, si volem millorar la comunicació d’aquest grup de treball, o haurem de fer reunions o entrevistes per conèixer els coneixements dels pares envers el centre i les TIC, si volem millorar la relació entre aquestes parts.
Per tant, és obvi que encara que tots som individus no podrem fer servir exactament les mateixes activitats o eines per millorar un tipus de comunicació o altre. O sigui, haurem de respondre a la pregunta de quina comunicació volem millorar i després fer un diagnòstic per esbrinar en quines condicions es troben els subjectes implicats en aquesta.

Igualment, per fer tot això necessitem que el centre, que està format per persones, tingui aquests valors i vulgui participar d’aquest nou projecte, doncs amb ganes i uns recursos materials i formatius mínims podem portar a terme pràcticament qualsevol tasca. Implicació és la qüestió!

Per tant, en la meva opinió, el segon pas a fer seria formar ala agents en aquest nou camp de manera que l’entenguin com una eina més que ens ajuda a transmetre més informació i que ens ajuda a estar més a prop, però a poder ser sense caure en la dita d’Einstein: “Temo el día en que la teconología sobrepase nuestra humanidad”. Així que hem d’aconseguir arribar a un interval mitjà que ens permeti avançar sense destrossar el que ja teníem i era bo. Però tot això des d’una perspectiva cooperativa. En altres paraules hem de participar conjuntament amb altres grups que cerquin el nostre mateix objectiu.

No obstant, tenim que ser conscients que potser ens trobarem amb entrebancs però això no ens ha de fer aturar-nos, sinó que haurem d’aprendre dels conflictes i millorar.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Seguretat + suport + recursos mínims.


Ahir vàrem fer un debat a classe on es podien distingir tres rols, aquests són: els docents, el govern i el centre educatiu. Encara que a primera vista pogués semblar que hi hauria una diversitat d’opinions, al final ens adonarem que tots cercàvem el  mateix: una educació de qualitat on les TIC es tinguessin en compta. Però, igualment. ens adonarem que, de tant en tant, ens fa falta que algú ens recordi que totes les relacions humanes s’han de regir per una sèrie de patrons caracteritzats per alguns valors, com són: l’escolta, l’empatia i el respecte, i si això no es dóna és molt difícil que ens entenguem.

Després d’aquesta reflexió grupal, ens va sorgir la pregunta de què ens agradaria trobar a un centre educatiu per a nosaltres poder posar en pràctica tota aquesta informació envers les TIC, que ja portem tant incorporada.

Doncs, per a mi la resposta és molt senzilla. És cert que tot seria molt ideal si tinguéssim un ordinador per a cada alumne, una connexió a Internet ràpida, un servei de manteniment regular, etc. Però en la meva opinió la solució és més intangible. És a dir, tot resideix en el convenciment, les ganes i el suport. En altres paraules, consider que si una mestra vol treballar emprant les TIC pot fer-ho, simplement, amb seguretat ens sí mateixa i el que fa, suport de l’equip de docents que l’envolta i alguns recursos mínims, com serien: un ordenador per aula que funcioni, una connexió normal a la xarxa i molta implicació per la seva part i suport per part de qui l’envolta, tant altres companys com pares.

Potser això és més irreal, però des del meu parèixer demanem massa coses materials, quan amb bastant menys podem aconseguir uns resultats més valuosos.