sábado, 15 de diciembre de 2012

Comunicació dins i fora de l'escola.

Realment, aquest és un tema complicat, doncs des del meu punt de vista necessita que es cregui en uns valor bàsics, com són l’escolta, el compartir, l’argumentació i l’acceptació de les diferents idees. Ja que sense aquest valor no pot haver comunicació en ambdós sentits.
Ara si volem fer això mitjançant les TIC ens hem de plantejar quines són les característiques dels agents que estaran implicats en aquesta comunicació, en altres paraules, hem de saber com són els subjectes per poder introduir aquest nou tema. Així hauríem de esbrinar quines són les habilitats relacionades amb les TIC de l’equip docent, si volem millorar la comunicació d’aquest grup de treball, o haurem de fer reunions o entrevistes per conèixer els coneixements dels pares envers el centre i les TIC, si volem millorar la relació entre aquestes parts.
Per tant, és obvi que encara que tots som individus no podrem fer servir exactament les mateixes activitats o eines per millorar un tipus de comunicació o altre. O sigui, haurem de respondre a la pregunta de quina comunicació volem millorar i després fer un diagnòstic per esbrinar en quines condicions es troben els subjectes implicats en aquesta.

Igualment, per fer tot això necessitem que el centre, que està format per persones, tingui aquests valors i vulgui participar d’aquest nou projecte, doncs amb ganes i uns recursos materials i formatius mínims podem portar a terme pràcticament qualsevol tasca. Implicació és la qüestió!

Per tant, en la meva opinió, el segon pas a fer seria formar ala agents en aquest nou camp de manera que l’entenguin com una eina més que ens ajuda a transmetre més informació i que ens ajuda a estar més a prop, però a poder ser sense caure en la dita d’Einstein: “Temo el día en que la teconología sobrepase nuestra humanidad”. Així que hem d’aconseguir arribar a un interval mitjà que ens permeti avançar sense destrossar el que ja teníem i era bo. Però tot això des d’una perspectiva cooperativa. En altres paraules hem de participar conjuntament amb altres grups que cerquin el nostre mateix objectiu.

No obstant, tenim que ser conscients que potser ens trobarem amb entrebancs però això no ens ha de fer aturar-nos, sinó que haurem d’aprendre dels conflictes i millorar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario